Statystyka komputerowa sposobem pozyskiwania danych przez GUS

Wpis dnia 12 mai 2008 przez Htc-system

Działalność Głównego Urzędu Statystycznego polega na pozyskiwaniu określonych danych od wybranych przedsiębiorców, czy instytucji publicznych. Owe informacje wykorzystywane są do tworzenia statystyk oraz prognoz dotyczących badanego zjawiska społecznego. Do niedawna jeszcze wszystkie sprawozdania przekazywane były listownie, a wypełniane ręcznie przez wybranych pracowników jednostek. Wymagało to wielu godzin analizowania danych oraz odpowiedniego wypełniania rubryk. Również opracowywanie tych danych pozostawiało wiele do życzenia. Pracownicy GUS spędzali zatem wiele miesięcy przenosząc pozyskane informacje do odpowiednich programów komputerowych. W chwili obecnej sytuacja ta uległa znacznemu polepszeniu. Informatycy stworzyli program łączący zasoby informacyjne GUS z portalem internetowym, na którym zamieszczane są wszelkie sprawozdania. Również my, jako przygotowujący owe dane, mamy możliwość wykonywania tych czynności za pośrednictwem komputera. Takie połączenie programowe znacznie ułatwia pracę urzędników GUS. Mogą oni szybko oraz sprawnie zestawiać ze sobą konkretne informacje. Komputer sam weryfikuje uzyskane sprawozdania oraz dzieli je według konkretnych oznaczeń tematycznych. W związku z tym proces przetwarzania danych uległ silnemu skróceniu, a czas oczekiwania na efekty końcowe jest o wiele krótszy, co cieszy wszystkich zainteresowanych wynikami.

{ZDJECIE2}

HTC Desire HD vs iPhone 4

Dodane dnia 4 mai 2006 przez Htc-system


Komputerowe programy ewidencji zasobów
Różnorodne programy komputerowe, które przeznaczone są do prowadzenia działań ewidencyjnych, wykorzystywane są przez wiele jednostek administracyjnych oraz innych przedsiębiorstw sektora prywatnego. Taki system zarządzania informacjami ma wielkie korzyści użytkowe. Pierwszym atutem zastosowania określonych programów komputerowych jest ...
Przeglądanie Internetu
Dzisiaj Internet bez dwóch zdań pozostaje absolutnie czołowym medium, umożliwiającym dostęp każdemu człowiekowi na świecie, z malutkimi wyjątkami krajów głównie komunistycznych czy autorytarnych, do absolutnie wolnej informacji. W teorii więc użytkownicy sieci mogą wymieniać się plikami, ale przede wszystkim informacjami, w sposó ...
Przeglądarki internetowe
Jednymi z najważniejszych programów użytkowych ostatnich lat bez wątpienia stały się przeglądarki internetowe. Z początku były one ograniczone do bardzo niewielkiej grupy i poza absolutnym monopolistą, czyli Microsoftem, nikt na poważnie na rynku nie zaistniał. Jak zwykle, tylko wyłącznie bardzo zaawansowani użytkownicy odkrywali jak ...

HTC modele

Poszukujemy

.

Htc kontakt:

Adres:
E-mail:biuro@service-pc.pl